ஹெப்ரான் சர்ச்: சென்னையில் வீடு சர்ச்சாகி, ஜெப மண்டபம் கல்யாண மண்டபம் ஆகி, சி.எம்.டி.ஏ மற்றும் சென்னை உயர்நீதி மன்றம் தீர்ப்புகளையும் மீற முயன்ற நிலை – செக்யூலரிஸமா, கம்யூனலிஸமா?

இந்தியாவில் கிருத்துவம்

ஹெப்ரான் சர்ச்: சென்னையில் வீடு சர்ச்சாகி, ஜெப மண்டபம் கல்யாண மண்டபம் ஆகி, சி.எம்.டி.மற்றும்சென்னைஉயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்புகளையும் மீற முயன்ற நிலை – செக்யூலரிஸமா, கம்யூனலிஸமா?

Hebron Castle chuch - front

தனியார்வீடுஎன்றுஅனுமதிபெற்றுஹெபரான்சர்ச்கட்டியது: ஹெபரான் சர்ச் என்று இரு கிருத்துவ சர்ச்சை கே. பி. எடிசன் என்பவர் நடத்தி வருகிறார் [Dr. K.B. Edison,. Hebron Castle Church,. Kings Highway, No: 4, 7th Cross, Lake Area,.Nungambakkam,. Chennai – 600034, India. Phone: 044-28170007]. முதலில் சிறியதாக ஆரம்பித்தது, நாளடைவில் பெரிய கட்டடமாக மாறியது. அதுமட்டுமல்லாது, தனியார் வீடு என்று தான் சி.எம்.டி.ஏ.,விடம் திட்ட அனுமதி பெற்றார். ஆனால் பணம் வரவர, அடுக்கு மடி கட்ட ஆரம்பித்தார். பிறகு, வெளீப்படையாக சர்ச், ஊழியம், என்று கூட்டம் கூடியதால், அக்கம்-பக்கம் உள்ளவர்களுக்கு தொந்தரவு ஏற்பட்டது. மூன்று மாடி கட்டடம் என்று ஆரம்பித்து, ஏழு மாடிகள் கட்ட ஆரம்பித்தார். மேலும், கல்யாண மண்டபம் எனவும் வாடகைக்கு விட ஆரம்பிக்கப் பட்டது. இதனால், வருபவர்களின் எண்ணிக்கை பெருக, கார்கள், வேன்கள் என்று வந்த வாகனங்கள் சுற்றியுள்ள தெருக்களை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டன. இதனால், அப்பகுதி மக்களுக்கு பெருத்த தொந்தரவு ஏற்பட்டது. இதனால், லேக் ஏரியா குடியிருப்பு சங்கம் என்ற அமைப்பு…

View original post 847 more words

The Center

NOEMAYA

“It is unmoving, one, and faster than the mind. The senses could not overtake It, since It had run ahead. Remaining stationary, It outruns all other runners. It being there, Matarisva supports all activities.

That moves, That does not move; That is far off, That is very near; That is inside all this, and That is also outside all this.

He is all-pervasive, pure, bodiless, without wound, without sinews, taintless, untouched by sin, omniscient, ruler of mind, transcendent, and self-existent; he has dully allotted the duties to the eternal years.

He who sees all beings in the Self itself, and the Self in all beings, feels no hatred by virtue of that realization.”

Isha Upanishad

View original post

The Veiled Revealer

NOEMAYA

What is that thing through which we see everything? Light.

What is that thing which in principle can never be seen? Light.

What is light? Light is the dark revealer; itself veiled, it unveils everything else.

And the light of this world is only the shadow of that Intelligible Light which shines in your dreamless sleep, the home to which you return every night after a day of surfing on the ocean of life. Though you can never describe the dreamless state you know for a fact that it is a state of your reality. You don’t know what it is but you know that it is. Like dreamless sleep, Truth too is beyond whatness: It is but It is free of being anything in particular.

Whoever claims that there is no consciousness in dreamless sleep is claiming two things that contradict one another: First, by saying so he/she admits…

View original post 297 more words

The Money Ceiling

Ananda Only

Cracking-Paint

My grandfather was a buccaneering entrepreneur. People often cautioned him to temper the scale of his risks and the expansiveness of his ambition. His pithy response to those concerns were that he came to Bombay from Kumbakonam in a dhoti and if required he would return to Kumbakonam in a dhoti. Inspiring fearlessness faces adversity far more elegantly than a failed risk assessment.

The fear that binds us to wealth is the uncertainty of its true role in our lives. Money buys food & security. It need not buy love, confidence and inspiration. Although we often allow it to. Hence the uncertainty.

Work was the hunt that fulfilled my grandfather’s spirit. Money was a collateral result that had to be distributed. Our home had a regular stream of villagers from the south, seeking financial assistance to repair their homes or for the marriage of their children. Nobody left empty handed.

View original post 579 more words