The Truth Won’t Change

Advertisements

Periyava Golden Quotes-682

Sage of Kanchi

‘ஸ்நானம்’ என்று ஒன்றை எடுத்துக் கொண்டால் அதில் இவ்வளவு வகை சொன்னேன். அதற்கு முதலில் தூர்வை, மிருத்திகை முதலியவற்றைத் தரித்துக் கொள்ள வேண்டுமென்று முன்னே சொன்னேன். ஸ்நானம் செய்வதற்கு இன்னம் அநேக ரூல்கள் இருக்கின்றன. வெளி சுத்தத்துக்கு மாத்திரமென்றால் அழுக்குப் போக நன்றாகத் தேய்த்துக் குளித்தால் மட்டும் போதுமென்று விட்டு விடலாம். உள் சுத்தத்துக்குமானதால் நமக்குத் தெரியாத, புரியாத (பிடிக்காத கூடத்தான்!) ரூல்களையும் இப்படி சுத்தியான ரிஷிகள் கொடுத்துள்ள சாஸ்திரப்பிரகாரம் follow பண்ண வேண்டும். – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள் மொழிகள்

I described many times of Snaanam. I also stated that one has to keep Dhurva and Mruththigai while having the bath – a type of grass and mud. There are many other rules for having a bath. If we are interested in removing the outward dirt, we can be content with a vigorous scrub of the body. Since our goal is to cleanse the inner self, we should follow the rules prescribed by our noble sages even if we do not like them or understand them. – Jagadguru Sri…

View original post 3 more words

A note on Cepheid variables: reproducing the study of the period-luminosity laws

mAnasa-taraMgiNI

In the 13th year of our life, when the skies of our city were still tolerably dark, we observed two stars $latex beta$ Persei (Algol) and $latex delta$ Cephei from our balcony which faced north on every night they were visible. Thus, we reproduced the beginnings of one of the great, but less-appreciated, stories in science that took place in the late 1700s. The story of variable stars, i.e. stars whose brightness changes over time, goes back even earlier. Bullialdus in the late 1600s observed the star $latex o$ Ceti (Mira) for 6 years and established that it varies dramatically in its brightness (magnitude) over a period of 333 days. Presciently he declared that the variability was because of dark regions on the star that periodically presented themselves to the earth even as the sunspots. Newton in his Principia adopted the same explanation for the variability in Mira and subsequently…

View original post 3,132 more words

Periyava Golden Quotes-681

Sage of Kanchi


வாழ்க்கையம்சங்களில் இண்டு இடுக்கு விடாமல் பல் தேய்ப்பதிலிருந்து ஆரம்பித்து, புத்ரோத்பத்தி பண்ணுவது, ஒரு பிரேதத்தை டிஸ்போஸ் பண்ணுவது உள்பட — இது சின்னது, இது பெரிசு, இதுதான் ஆத்மார்த்தமானது, இது லோக ஸம்பந்தமானது என்று பிரிக்காமல் எல்லாவற்றையும் ஆத்ம ஸம்பந்தமாக்கிக் கணக்கில்லாமல் ஆசார விதிகளைக் கொடுத்திருக்கிறது. – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள் மொழிகள்

Rules have been prescribed for all aspects of life by our scriptures without leaving anything out- from brushing the teeth to creating one’s progeny and for disposal of the dead body, No distinction has been made based on whether the matter is minor or major and whether it is materialistic or spiritual. Every matter has been considered as having a spiritual aspect and rules have been formed. – Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswathi Swamigal

View original post

KINDLE PROMOTIONAL PERIOD, $0.99

NOEMAYA

PROMOTIONAL PERIOD started today for the Kindle version of “Nondual Perspectives on Quantum Physics:

“Finally science, philosophy, and religion have come to agree on one point about the nature of reality: The manifest is the vibration of the unmanifest.”

Promotional period begins from August 18th and ends on August 25th, starting from $0.99 for the Kindle version. Click here to visit the Amazon page.

Amazon Preview of the book:

“For thousands of years, mystical and religious traditions such as Advaita Vedanta have taught the concept of a nondual reality. In nondualism there is no mental, no physical—no separation between creator and creation. There is only one universe comprising variations of the same substance.

But what do these beliefs have to do with quantum mechanics and the experimentally verified theories on the cutting edge of modern scientific thought?

As it turns out, more than we could ever imagine—enough to create…

View original post 74 more words

ஹெப்ரான் சர்ச்: சென்னையில் வீடு சர்ச்சாகி, ஜெப மண்டபம் கல்யாண மண்டபம் ஆகி, சி.எம்.டி.ஏ மற்றும் சென்னை உயர்நீதி மன்றம் தீர்ப்புகளையும் மீற முயன்ற நிலை – செக்யூலரிஸமா, கம்யூனலிஸமா?

இந்தியாவில் கிருத்துவம்

ஹெப்ரான் சர்ச்: சென்னையில் வீடு சர்ச்சாகி, ஜெப மண்டபம் கல்யாண மண்டபம் ஆகி, சி.எம்.டி.மற்றும்சென்னைஉயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்புகளையும் மீற முயன்ற நிலை – செக்யூலரிஸமா, கம்யூனலிஸமா?

Hebron Castle chuch - front

தனியார்வீடுஎன்றுஅனுமதிபெற்றுஹெபரான்சர்ச்கட்டியது: ஹெபரான் சர்ச் என்று இரு கிருத்துவ சர்ச்சை கே. பி. எடிசன் என்பவர் நடத்தி வருகிறார் [Dr. K.B. Edison,. Hebron Castle Church,. Kings Highway, No: 4, 7th Cross, Lake Area,.Nungambakkam,. Chennai – 600034, India. Phone: 044-28170007]. முதலில் சிறியதாக ஆரம்பித்தது, நாளடைவில் பெரிய கட்டடமாக மாறியது. அதுமட்டுமல்லாது, தனியார் வீடு என்று தான் சி.எம்.டி.ஏ.,விடம் திட்ட அனுமதி பெற்றார். ஆனால் பணம் வரவர, அடுக்கு மடி கட்ட ஆரம்பித்தார். பிறகு, வெளீப்படையாக சர்ச், ஊழியம், என்று கூட்டம் கூடியதால், அக்கம்-பக்கம் உள்ளவர்களுக்கு தொந்தரவு ஏற்பட்டது. மூன்று மாடி கட்டடம் என்று ஆரம்பித்து, ஏழு மாடிகள் கட்ட ஆரம்பித்தார். மேலும், கல்யாண மண்டபம் எனவும் வாடகைக்கு விட ஆரம்பிக்கப் பட்டது. இதனால், வருபவர்களின் எண்ணிக்கை பெருக, கார்கள், வேன்கள் என்று வந்த வாகனங்கள் சுற்றியுள்ள தெருக்களை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டன. இதனால், அப்பகுதி மக்களுக்கு பெருத்த தொந்தரவு ஏற்பட்டது. இதனால், லேக் ஏரியா குடியிருப்பு சங்கம் என்ற அமைப்பு…

View original post 847 more words

The Center

NOEMAYA

“It is unmoving, one, and faster than the mind. The senses could not overtake It, since It had run ahead. Remaining stationary, It outruns all other runners. It being there, Matarisva supports all activities.

That moves, That does not move; That is far off, That is very near; That is inside all this, and That is also outside all this.

He is all-pervasive, pure, bodiless, without wound, without sinews, taintless, untouched by sin, omniscient, ruler of mind, transcendent, and self-existent; he has dully allotted the duties to the eternal years.

He who sees all beings in the Self itself, and the Self in all beings, feels no hatred by virtue of that realization.”

Isha Upanishad

View original post